ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
Това е декларацията за поверителност на KomarBG.com,  (наричана по-долу „ KomarBG “, „ ние “ или „ нас “). KomarBG носи отговорност за обработката на вашите лични данни.

KomarBG уважава вашата поверителност и гарантира, че можете да поверите вашите лични данни на нас. В тази декларация за поверителност ние обясняваме как KomarBG обработва вашите лични данни и как сме ангажирани със защитата на вашата поверителност, за да гарантираме спазването на съответните закони и разпоредби, като например Общия регламент за защита на данните (наричан по-долу „ GDPR “). .

Актуализирахме тази декларация за поверителност на 09.12.2021.
 

1. КОГАТО СЕ ПРИЛАГА ТАЗИ ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
. С използването на гореспоменатия (мобилен) уебсайт, приложения, уеб магазини и други продукти и услуги на KomarBG (наричани по-долу общо „ Уебсайт “), вие се съгласявате, че тази декларация за поверителност се отнася за личните данни, обработвани от нас. KomarBG си запазва правото да променя тази декларация за поверителност по всяко време. В такъв случай ще публикуваме изменената декларация за поверителност на нашия уебсайт, след като тя влезе в сила незабавно.
 

2. КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ
Ние изискваме определена информация, за да Ви предоставим нашите услуги. Например, трябва да регистрирате акаунт, за да създадете публикация или да напишете коментар под публикация. Когато изберете да споделите информацията по-долу с нас, ние я събираме и използваме, за да управляваме нашите услуги:

♦ Данни за самоличност: име, фамилия, потребителско име или подобен идентификатор, семейно положение, звание, дата на раждане и пол.
♦ Данни за контакт: адрес, имейл адрес, телефонен и мобилен номер, както и всяка друга информация, предоставена по време на регистрация на нашия уебсайт, посещение на нашия уебсайт, публикуване на съдържание или заявка за допълнителни услуги.
♦ Финансови данни: информация за банковата сметка, IBAN/BIC код, име на титуляра на сметката и подробности за плащанията към и от вас и други подробности за продукти и услуги, които сте закупили от нас.
♦ Маркетингови и комуникационни данни: предпочитания при получаване на маркетинг и известия от нас и трети страни и вашите комуникационни предпочитания, както можете да намерите в секцията „Моят профил“.
♦ Данни за профила: потребителско име или подобен идентификатор и вашата парола, таен въпрос и отговор, както и всякакви други идентификационни данни, свързани с вашия акаунт на член.
♦ Данни за използване: информация, която обменяте, качвате, комуникирате и споделяте на Уебсайта.
♦ Данни за кореспонденция: оплаквания или обратна връзка относно вашия опит с KomarBG, коментари, предложения, препоръки и всякаква друга обратна връзка.
♦ Технически данни: информация за браузъра (напр. тип и версия), продължителност на вашето посещение, страници, които посещавате, връзки, върху които щраквате, данни за местоположение въз основа на адреса на вашия интернет протокол (IP) и данни за връзка, като вашия интернет протокол (IP) адрес.

Данните могат да се събират с помощта на бисквитки. Доколкото данните се събират с помощта на бисквитки, политиката за бисквитки се прилага в допълнение към тази декларация за поверителност. Нашият уебсайт съдържа връзки към уебсайтове на трети страни, които могат да прилагат други условия за обработка на вашите лични данни. KomarBG не носи отговорност за обработката на вашите лични данни чрез такива уебсайтове на трети страни.
 

3. КАКВО ПРАВИМ С ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ
KomarBG обработва Вашите лични данни в полза на услугите и може да използваме Вашите лични данни за следните цели:

♦ Сключването и изпълнението на споразумение с Вас, като например поръчка на продукти и/или услуги, както и регистриране на членски акаунт в Уебсайта.
♦ Дава ви възможност да обменяте, качвате, комуникирате и споделяте информация с други регистрирани членове или посетители на уебсайта.
♦ Непрекъснато подобряване, поддръжка и оптимизиране на нашия уебсайт, както и оптимизиране на общи, търговски и маркетингови стратегии на KomarBG.
♦ Персонализиране на продуктите и/или услугите, които ви доставят, и свързаните с тях услуги за поддръжка, като известия.
♦ Маркетинг на нашите услуги към вас чрез, например, бюлетини.
♦ Отговаряне на съобщения, които изпращате до нас.
♦ Спазване на всички законови задължения, включително задълженията за оповестяване.
♦ Други специфични цели, за които може да се поиска отделно съгласие.


Ние обработваме вашите лични данни само въз основа на следните правни основания, в съответствие с GDPR: ♦ Въз основа на споразумение, което имаме с вас.
♦ Въз основа на регулаторни задължения, на които сме подчинени.
♦ Въз основа на вашето съгласие..
Ако не предоставите определени лични данни, е възможно повече да не можете да се възползвате от нашите услуги и/или да използвате всички функции на уебсайта.
 

4. СПОДЕЛЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ
KomarBG може да сподели вашите лични данни, които обработва с компании-майки, както и с дъщерни дружества в рамките на собствената си корпоративна група. Освен това може да споделяме вашите лични данни с трети страни, които изпълняват бизнес функции за нас или ни предоставят услуги. Съществуват споразумения с такива трети страни, за да се гарантира, че вашите лични данни са адекватно защитени. Вашите лични данни могат също да бъдат споделени на законови основания или съдебни разследвания. Не ни е разрешено да продаваме вашите лични данни на трети страни.

5. МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ
KomarBG се отнася сериозно към защитата на вашите данни и предприема подходящи мерки за предотвратяване на злоупотреба, загуба, неоторизиран достъп, нежелано разкриване и неоторизирани промени. Вашите лични данни ще се съхраняват не по-дълго, отколкото е необходимо за целта, с която са получени, включително за спазване на законови и фискални задължения и за разрешаване на всякакви спорове.

6. СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ
KomarBG не съхранява Вашите лични данни по-дълго от необходимото за реализиране на целите, за които са събрани и обработени. Ние също така ще изтрием вашите лични данни, ако се установи, че са остарели или когато засегнатото лице поиска премахване. Предишните периоди на съхранение не се прилагат, ако има законово изключение или в случай, че изискваме тези лични данни за нашите услуги или спор.
 

7. ПРАВА НА ДОСТЪП, КОРЕКЦИЯ И ИЗТРИВАНЕ
Имате право на достъп, коригиране, изтриване или експортиране на личните данни, които KomarBG обработва за вас. Вие също така имате право да ограничите или да възразите срещу обработването на вашите лични данни, доколкото приложимото законодателство предвижда това. Можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка на определени лични данни и да възразите срещу използването за директен маркетинг на вашите лични данни, както и да възразите срещу прехвърлянето на вашите лични данни на трети страни, при условие че такова прехвърляне не е необходимо за нашите услуги . За тази цел можете да се свържете с нас чрез информацията за контакт, посочена в параграф 9 от тази декларация за поверителност.

От съображения за сигурност ще предприемем стъпки за удостоверяване на вашата самоличност, преди да предоставим достъп до личните ви данни.


 

8. ЛИЦА ПОД 18 ГОДИНИ
KomarBG няма намерение да събира или обработва лични данни на непълнолетни. Ако все пак личните данни на непълнолетни лица са били обработени поради някаква причина(ние сме поели ангажимент като сме ограничили достъпа за лица под 18г) KomarBG ще изтрие такива данни от своите файлове веднага щом разбере за това.
 

9. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТИ
Ако имате въпроси относно обработката на вашите лични данни или относно тази декларация за поверителност, моля, не се колебайте да се свържете с нас. Моля, приложете възможно най-много информация, когато задавате въпрос. Ние ще обработим вашия въпрос и ще положим всички разумни усилия, за да гарантираме, че ще получите отговор възможно най-скоро.

Предпочитания

Бисквитки за
анализ Позволяват бисквитки за анализ за целите на оптимизиране и управление на уебсайтове. Можете да видите нашата политика за бисквитки и декларации за поверителност, преди да приемете.

Актуализация